Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach


Zawartość stron

REZERWA MINISTRA - PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH
POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA


Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuję, że pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kwota przyznanych środków wynosi 1.387.500 zł.
 

Okres realizacji programu od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

Formy aktywizacji:

  •     Jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej
  •     Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  •     Roboty publiczne

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę