Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Oświadczenie przy wnioskach zw. z art. 15zzb, 15zzc, 15 zzd, 15zzda, 15zze i 15zze² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy złożyli w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że rozpoczął realizację projektu: "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfickim (V)"   REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNCY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO...

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, inny program, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy – program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i...

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących dłużnikami alimentacyjnymi.                          Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę