Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach


Zawartość stron

REZERWA MINISTRA - PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH, BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY, OKREŚLONYCH W ART. 49 PKT 2-6 USTAWY


Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy.             
                                                                                              
Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kwota przyznanych środków wynosi 244.000 zł.
 

Okres realizacji programu: czerwiec – grudzień 2016 r.

 

Formy aktywizacji:

  •     Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
  •     Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę