Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach


Zawartość stron

REZERWA MINISTRA - PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30 – 50 LAT


Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30 – 50 lat.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kwota przyznanych środków wynosi 207.500 zł.
 

Okres realizacji programu od czerwca 2015 r. do grudnia 2015 r.

 

Formy aktywizacji:

  • Jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej
  • Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę