Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach


Zawartość stron

REZERWA MINISTRA - PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W REGIONACH WYSOKIEGO BEZROBOCIA – REALIZACJA ROBÓT PUBLICZNYCH


Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy.  Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kwota przyznanych środków wynosi 500.000 zł.
 

Okres realizacji programu od sierpień 2015 r. do grudzień 2015 r.

 

Formy aktywizacji:

  •     Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
  •     Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę