Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach


Zawartość stron

REZERWA MINISTRA - PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30-50 LAT


Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat
                                           
Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Kwota przyznanych środków wynosi 485.100 zł.


Okres realizacji programu: listopad - grudzień 2015

 

Formy aktywizacji:

  •     Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
  •     Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę