Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach


Nagłówek

Aktualności

Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż posiada środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 6 osób bezrobotnych oraz na refundację kosztów  wyposażenia lub doposażenia 3 stanowisk pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie...

Środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż posiada środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 10 osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gryfickim (III)". Środki przeznaczone są dla osób w wieku 18-29 lat, które spełniają łącznie 3 warunki: nie pracują,...

Giełda Pracy - Pracownik fizyczny do ręcznego odśnieżania chodników

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach organizuje spotkanie z pracodawcą na stanowisko: Pracownik fizyczny do ręcznego odśnieżania chodników Miejsce wykonywania pracy: Szczecin Pracodawca zapewnia 800zł. netto za gotowość do podjęcia pracy w okresie od grudnia do lutego, płatne w przypadku braku opadów śniegu, 11zł. za...

Bezpłatne zajęcia grupowe w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie oraz Koszalinie. Harmonogram i tematyka zajęć znajduje się w załącznikach. Załączniki ...

Projekt "Fabryka aktywności biernych zawodowo"

W okresie 01.09.2017r. – 31.07.2018r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowany jest projekt „FABRYKA AKTYWNOŚCI BIERNYCH ZAWODOWO". Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki  udział w ścieżce obejmującej : - indywidualne  poradnictwo zawodowe , w tym opracowanie Indywidualnego Planu...

Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 21.09.2017 r. do dnia 06.10.2017 r. ogłasza dodatkowy nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki...

Zmiany w zasadach rejestrowania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach uprzejmie informuje, że ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz niektórych innych ustaw, została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 17 sierpnia 2017 r. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r., z...

Rezerwa Ministra - Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy. Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy z...

Projekt "Aktywnie w przyszłość"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją Projektu pn. "Aktywnie w przyszłość", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, którego celem jest integracja...

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 08.08.2017 r. do dnia 01.09.2017 r. ogłasza nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Limit środków rezerwy Krajowego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 93 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę