Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach


Nagłówek

Aktualności

Dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 21.09.2017 r. do dnia 06.10.2017 r. ogłasza dodatkowy nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki...

Zmiany w zasadach rejestrowania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach uprzejmie informuje, że ustawa z dnia 20 lipca 2017 r., o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz niektórych innych ustaw, została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 17 sierpnia 2017 r. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r., z...

Rezerwa Ministra - Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy. Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy z...

Projekt "Aktywnie w przyszłość"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją Projektu pn. "Aktywnie w przyszłość", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, którego celem jest integracja...

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 08.08.2017 r. do dnia 01.09.2017 r. ogłasza nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Limit środków rezerwy Krajowego...

Promedica24 - Spotkanie z pracodawcą 22.08.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach zaprasza na spotkanie z pracodawcą Promedica24 dotyczącę zatrudnienia na stanowisko Opiekun/Opiekunka osób starszych w Niemczech Spotkanie odbędzie się 22.08.2017 r. w siedzibie tutejszego urzędu w sali nr 19 o godzinie 11:00   ...

Środki na organizację staży

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach posiada wolne środki na organizację staży dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wszystkich pracodawców zainteresowanych organizacją stażu zapraszamy do składania wniosków. ...

Program Rodzina 500+

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach uprzejmie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+ , które będą wypłacane od 1 października 2017 roku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego.. Warunkiem otrzymania...

Informacja o nowym rozporządzeniu MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach uprzejmie informuje, że w dniu 14 lipca 2017 roku zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności...

Giełda Pracy - Kasjer/Dysponent

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach organizuje giełdę pracy na stanowisko: Kasjer - Dysponent Miejsce wykonywania pracy: Bank Spółdzielczy w Gryficach Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe Oferta pracy w ramach refundacji dla osób do 30 roku życia Spotkanie odbędzie się 16 sierpnia 2017 r. w sali nr 19 o...

Wyświetlanie 1 - 10 z 88 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę