Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach


Nagłówek

Aktualności

Informacja o nowym rozporządzeniu MRPiPS

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach uprzejmie informuje, że w dniu 14 lipca 2017 roku zostało ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności...

Giełda Pracy - Kasjer/Dysponent

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach organizuje giełdę pracy na stanowisko: Kasjer - Dysponent Miejsce wykonywania pracy: Bank Spółdzielczy w Gryficach Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe Oferta pracy w ramach refundacji dla osób do 30 roku życia Spotkanie odbędzie się 16 sierpnia 2017 r. w sali nr 19 o...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów z tytułu odbywania stażu, szkolenia i przygotowania zawodowego

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864),   Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach...

Nabór na szkolenie grupowe w zakresie uprawnień elektrycznych SEP do 1kV

  Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że planuje zorganizowanie szkolenia grupowego w zakresie uprawnień elektrycznych SEP do 1 KV dla osób bezrobotnych.   Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się do urzędu pracy do pokoju nr 26 w celu wypełnienia stosownego wniosku. ...

UWAGA!!!

W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poniższego pisma, Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach do czasu wydania nowych rozporządzeń wstrzymuje zawieranie umów oraz rozpatrywanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie podjęcia działalności...

Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że posiada środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych posiadających status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.   Bliższe informacje można uzyskać...

Bezpłatne zajęcia grupowe w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie i Koszalinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach grupowych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie oraz Koszalinie. Harmonogram i tematyka zajęć znajduje się w załącznikach. Załączniki ...

Rezerwa Ministra - Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi

REZERWA MINISTRA PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA WSI   Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach informuje, że pozyskał środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i...

Giełda Pracy - Pracownik pomocniczy w sklepie spożywczym

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach organizuje giełdę pracy na stanowisko: Pracownik pomocniczy w sklepie spożywczym Miejsce wykonywania pracy: Trzebiatów Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w sali nr 19 o godzinie 10:00 Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 5 ...

Promedica24 - Spotkanie z pracodawcą 30.05.2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach zaprasza na spotkanie z pracodawcą Promedica24 dotyczącę zatrudnienia na stanowisko Opiekun/Opiekunka osób starszych w Niemczech Spotkanie odbędzie się 30.05.2017 r. w siedzibie tutejszego urzędu w sali nr 19 o godzinie 11:00 Dodatkowo Promedica24 informuje, iż organizuje kurs...

Wyświetlanie 1 - 10 z 81 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę